วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เตรียมสื่อของชั้นป.1
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น