วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นป.3 ลงในปพ.5
เตรียมสื่อการสอนของชั้นป.2
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
          -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
          -บันทึกลงblog
          -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
          -เข้าสอนชั้นป.3/1ในคาบที่4
          -เข้าสอนแทนครู

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -เข้าสอนชั้นป.2/2 ในคาบที่2
        -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนชั้นป.2
ตอนบ่าย
        -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนหน้าแถว
       -เข้าสอนชั้นป.1/2ในคาบที่2
       -ไปจัดหนังสือห้องสมุด
ตอนบ่าย
       -จัดหาสื่อการเรียนการสอน
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนมกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
บันทึกข้ออความลง blog
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้า
-คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ทำความสะอาดห้องพัก
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้า
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ประชุมกับครูในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้
-เข้าสอนชั้นป.2/2ในคาบที่3
-ตัดข้าวให้กับเด็กชั้นป.2
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนแทนครูในวิชาวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


เช้า
รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เข้าสอนชั้ป.1/2 ในคาบที่2
ช่วยครูพิมพ์รายชื่อนักเรียน
ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
บ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1ในคาบที่5

เช้า
รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เข้าสอนชั้ป.1/2 ในคาบที่2
ช่วยครูพิมพ์รายชื่อนักเรียน
ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
บ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1ในคาบที่5

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


เช้า
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ประชุมแต่งตั้งประธานรุ่น
-แบ่งเวรประจำวัน
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา07:00 น. ทำความสะอาดห้องพักกวาดขยะ จัดของแล้วไปคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนก่อนจะเข้าแถว พอถึงเวลา08:00น. จัดแถวให้กับนักเรียน แต่วันนี้ตอนเช้าไม่คาบสอนก็เลยทำสื่อและได้เตรียมตัวเพื่อที่จะสอนวิชาในคาบที่4ตอนบ่าย วันนี้ได้เข้าห้อง ป.2/1ได้เข้าไปทำความรู้จักกับเด็กห้อง ป.2/1และเข้าสู่บทเรียนของบทที่1 เด็กห้องนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไรชอบพูดชอบคุยเวลาเรียนแต่ก็พยายามที่จะปรับให้พวกเขาตั้งใจเรียนและสนใจที่จะเรียน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา07:00 น. ทำความสะอาดห้องพักกวาดขยะ จัดของแล้วไปคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนก่อนจะเข้าแถว พอถึงเวลา08:00น. จัดแถวให้กับนักเรียน แต่วันนี้ตอนเช้าไม่คาบสอนก็เลยทำสื่อและได้เตรียมตัวเพื่อที่จะสอนวิชาในคาบที่4ตอนบ่าย วันนี้ได้เข้าห้อง ป.2/1ได้เข้าไปทำความรู้จักกับเด็กห้อง ป.2/1และเข้าสู่บทเรียนของบทที่1 เด็กห้องนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไรชอบพูดชอบคุยเวลาเรียนแต่ก็พยายามที่จะปรับให้พวกเขาตั้งใจเรียนและสนใจที่จะเรียน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ช่วงเช้า
   -รับเด็กนักเรียน
   -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประชุมผู้ปกครอง
   -พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน,ให้ตารางสอนและให้หนังสือ
   -ช่วยครูแจกหนังสือให้กับนักเรียน
   -ช่วยเก็บภาพผู้ปกครองมาประชุม


วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้เปิดเทอมวันแรก
ช่วงเช้า
   -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง(แนะนำตัว)
   -ประชุมกับบุคคลากร
   -พบครูพี้เลี้ยงประจำวิชา 
วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอน