วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กีฬากลุ่ม

                                                                      เปิดพิธีคณะกรรมการกีฬา


คณะครูฝึกสอนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -ซ้อมเพลงเชียร์
        -สอนชั้นป.2/2
        -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
        -สอนชั้นป.2/1
        -ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนชั้นป.1/2
            -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -ตรวจงานนักเรียน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -สอนชั้นป.1/2

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.2/1
      -ช่วยงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเชียร์
      -สอนชั้นป.3/2
      -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.3/1
      -คุมนักเรียนซ้อมเชียร์

   

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ซ้อมเพลงเชียร์
       -สอนชั้นป.2/2
       -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
       -สอนชั้นป.2/1

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า  
    -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
    -ซ้อมเพลงเชียร์
    -สอนชั้นป.1/2
ตอนบ่าย
    -สอนชั้นป.1/1
    -คุมนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์   

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -จัดเตรียมสือการสอน
      -ตัดข้าวให้กับเด็ก
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1
      -เข้าสอนชั้นป.1/2

      

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -นักเรียนไหว้ครู
      -ถ่ายวีดีโอครูมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี

                                               ไหว้ครู


มอบทุนการศึกษา
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของชั้นป.3
        -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่3
        -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
        -เข้าสอนชั้นป.3/1 ในคาบที่4

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
                                      บรรยากาศยามเช้า
มอบถ้วยรางวัล

ถ่ายรูปกับเพื่อนครูฝึกสอน


 กีฬาสี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนเชียร์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนเด็กเดินพาเหรด
        -สอนเชียร์ให้กับสีฟ้า
ตอนบ่าย
        -สอนเชียร์ต่อจากตอนเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
     -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
     -หยิบฉลากกีฬาสี
     -สอนเด็กเดินพาเหรด
ตอนบ่าย
     -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
     -สอนเชียร์ให้กับเด็กสีฟ้า

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลาสอน
เนื่องจากมีการประชุม กยศ ที่มหาวิทยาลัย
ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -เข้าสอนชั้นป.2/2 ในคาบที่3
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
       -บันทึกข้อความลงใน blog

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
    -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
    -บันทึกลงblog
    -เข้าสอนชั้นป.2/2
    -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
     -เข้าสอนชั้นป.2/2

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ประชุมเรื่องวิธีการเขียนในใบปพ.5
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ประชุมเรื่องที่จะเสนอให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องการออกกำลังกาย
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -บันทึกข้อความลง blog
        -เตรียมสื่อการสอน
        -ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/1 ในคาบที่4
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/2 ในคาบที่5