วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กีฬากลุ่ม

                                                                      เปิดพิธีคณะกรรมการกีฬา


คณะครูฝึกสอนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น