วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -สอนชั้นป.1/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น