วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
    -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
    -บันทึกลงblog
    -เข้าสอนชั้นป.2/2
    -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
     -เข้าสอนชั้นป.2/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น