วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -จัดเตรียมสือการสอน
      -ตัดข้าวให้กับเด็ก
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1
      -เข้าสอนชั้นป.1/2

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น