วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -นักเรียนไหว้ครู
      -ถ่ายวีดีโอครูมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี

                                               ไหว้ครู


มอบทุนการศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น