วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -ซ้อมเพลงเชียร์
        -สอนชั้นป.2/2
        -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
        -สอนชั้นป.2/1
        -ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น