วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า  
    -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
    -ซ้อมเพลงเชียร์
    -สอนชั้นป.1/2
ตอนบ่าย
    -สอนชั้นป.1/1
    -คุมนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น