วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ประชุมเรื่องวิธีการเขียนในใบปพ.5
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ประชุมเรื่องที่จะเสนอให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องการออกกำลังกาย
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น