วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.2/1
      -ช่วยงานผู้อำนวยการโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น