วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ซ้อมเพลงเชียร์
       -สอนชั้นป.2/2
       -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
       -สอนชั้นป.2/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น