วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของชั้นป.3
        -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่3
        -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
        -เข้าสอนชั้นป.3/1 ในคาบที่4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น