วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนชั้นป.1/2
            -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น