วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เข้าสอนแทนชั้นป.1/1 ในคาบที่3
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนแทนชั้นป.2/1 วิชาลูกเสื่อในคาบที่ 5และ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น