วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
บันทึกข้ออความลง blog
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น