วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นป.3 ลงในปพ.5
เตรียมสื่อการสอนของชั้นป.2
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น