วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
          -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
          -บันทึกลงblog
          -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
          -เข้าสอนชั้นป.3/1ในคาบที่4
          -เข้าสอนแทนครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น