วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ช่วงเช้า
   -รับเด็กนักเรียน
   -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประชุมผู้ปกครอง
   -พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน,ให้ตารางสอนและให้หนังสือ
   -ช่วยครูแจกหนังสือให้กับนักเรียน
   -ช่วยเก็บภาพผู้ปกครองมาประชุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น