วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


เช้า
รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เข้าสอนชั้ป.1/2 ในคาบที่2
ช่วยครูพิมพ์รายชื่อนักเรียน
ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
บ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1ในคาบที่5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น