วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้า
-คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ทำความสะอาดห้องพัก
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น