วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนหน้าแถว
       -เข้าสอนชั้นป.1/2ในคาบที่2
       -ไปจัดหนังสือห้องสมุด
ตอนบ่าย
       -จัดหาสื่อการเรียนการสอน
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนมกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น