วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


เช้า
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ประชุมแต่งตั้งประธานรุ่น
-แบ่งเวรประจำวัน
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น