วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   สอนแทนครูชั้นป.2/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น