วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยจัดบอร์ดวิชาการ
   ประชุมเรื่องไปศึกษาดูงานในภาคกลาง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น