วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   ทำสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   บันทึกหลังการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น