วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงblog
   จัดห้องสมุด
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น