วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ช่วยครูจัดห้องเรียน
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น