วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   อาจารย์มานิเทศ
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น