วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
  รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น