วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงblog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น