วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   สอนชั้นป.3/2
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   สอนแทน
   บันทึกลงblog
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น