วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ทำสื่อการสอน
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทน
   ช่วยครูถ่ายเอกสาร
   ทำสื่อการสอนต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น