วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องสมุด
   บันทึกลงblog
   หาภาพสวยๆมาสร้างส่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   คุมนักเรียนท่องสูตรคูณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น