วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   บันทึกลง blog
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น