วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น