วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.3/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1 
   ทำสื่อการสอน
   ตรวจงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น