วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
   บันทึกลง blog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น