วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น