วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น