วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   สอนแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น