วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   สอนชั้นป.1/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1 
   สอนนักเรียนท่องสูตรคูณ
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น