วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนชั้นป.1/2
   สอนชั้นป.1/2
   สอนtablet
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น