วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   คัดเลือกนักเรียนเต้นในวันเด็ก
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น