วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำเวรห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   บันทึกหลังการสอน
   ประชุมเรื่องไปทัศนศึกษาที่ภาคกลาง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   บันทึกหลังการสอน
   จัดห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น