วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนนักเรียนเต้นในวันเด็ก
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทนครูพี่เลี้ยง
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น