วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
    สอนชั้นป.2/1
    ตรวจงาน
    จัดห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น