วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำใบปพ.5
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น