วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   สอนชั้นป.2/1
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   บันทึกลงblog
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น